Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง 08 ต.ค. 64 6
ประกาศแผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 11 ส.ค. 64 100
อบต.กาหลง ขอรายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการของ อบต.กาหลง ประจำปี 2563 21 เม.ย. 64 66
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 20 เม.ย. 64 43
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร อบต.กาหลง 08 ธ.ค. 63 79
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินภาคความรุ้ความสามารถทั่วไปฯ 04 ธ.ค. 63 86
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ 02 ธ.ค. 63 93
แก้ไขประชาสัมพันธ์รับสมัครจ้าง อบต.กาหลง 12 พ.ย. 63 84
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาถนน คสล.สายต้นนาว-บ้านป่าไผ่ 10 พ.ย. 63 110
ประกาศเปิดเผยราคากลางถนนสายต้นนาว-บ้านป่าไผ่ 10 พ.ย. 63 88

การประกวดราคา