Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

          ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ซึ่งนายอำเภอศรีสาครได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลงได้อนุมัติและประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้มีผลบังคับใช้ทั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป