Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

ประกาศการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านใหม่-วัด

ประกาศการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่-วัด

การประกวดราคา