Get Adobe Flash player

นายก อบต.

นายนพ พ่วงแจงงาม

ปลัดอบต.


นายบาห์รน 
ดะเล็ง

สินค้า OTOP


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกาหลง (ข้าวเกรียบสมุนไพร)

ภูมิใจนำเสนอจ้ะ

กำลังออนไลน์

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สำหรับเจ้าหน้าที่

 

 

 

พนักงานส่วนตำบลกาหลง

กองคลัง

   
  นายบาห์รน  ดะเล็ง  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
  นางสาวกอซีด๊ะ ยูโซ๊ะ  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
ว่าง  ว่าง นางจีราพา นิลวิสุทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ
     
นางสาวฮาบีบะห์  เจะนิ    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี